Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Konferencja naukowa - Specyfika i kierunki rozwoju kultu maryjnego w liturgii sprawowanej w klasztorach paulińskich

 


Jasna Góra, 25 IV 2018 r.

Drodzy Przyjaciele liturgii i muzyki zakonu paulińskiego!

       Od 2003 roku Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, przy pomocy prężnie działającego Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska” oraz powołanego przez władze zakonne Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, przywraca do życia zachowane w rękopisach dzieła świadczące o bogatych tradycjach muzycznych omawianego ośrodka. Organizowane są koncerty i sesje naukowe, realizowane nagrania w formie płyt CD, publikowane edycje nutowe oraz wydawnictwa książkowe.

       Obok kompleksowych badań dziejów i repertuaru kapeli jasnogórskiej, w roku 2010 rozpoczęliśmy nowy projekt, którego celem jest jak najbardziej wyczerpujące poznanie rozwoju liturgii i muzyki liturgicznej w klasztorach paulińskich (ze szczególnym uwzględnieniem Jasnej Góry), w oparciu o gruntowne przebadanie zachowanych źródeł. Głównym przedmiotem badań jest próba określenia specyfiki celebracji liturgicznych sprawowanych w klasztorach paulińskich (szczególnie do 1600 r., kiedy zakon przyjął oficjalnie powszechny ryt liturgii rzymskiej, ale także w późniejszym okresie), w odniesieniu do polskiej i europejskiej tradycji zakonnej i diecezjalnej, szczególnie w zakresie charakterystycznego  dla tego zakonu kultu maryjnego. Ważnym zadaniem jest również ukazanie wkładu klasztornych środowisk paulińskich dla rozwoju kultury muzycznej w dawnej Polsce i na terenie Europy.

       Właściwa realizacja tych zamierzeń możliwa jest jedynie w wyniku jak najszerszej współpracy z wybitnymi specjalistami z zakresu historii liturgii, historii Kościoła, mediewistyki i muzykologii z różnych ośrodków naukowych. W celu kontynuowania prowadzonych badań, a zarazem dalszej wymiany myśli i naukowej dyskusji nad podjętą problematyką, planujemy organizację kolejnej konferencji naukowej (tym razem o charakterze ogólnopolskim): Specyfika i kierunki rozwoju kultu maryjnego w liturgii sprawowanej w klasztorach paulińskich, która odbędzie się w  klasztorze na Jasnej Górze w dniach 12 – 13 XI 2018 r.

       Dlatego też zwracamy się z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w naszej sesji naukowej i przedstawienia referatu na wybrany temat związany z zaproponowaną problematyką we wszystkich możliwych kontekstach. Ze strony organizatorów zapewniamy pełne utrzymanie (nocleg i wyżywienie) oraz honorarium za wygłoszony referat.

Prosimy o potwierdzenie gotowości włączenia się w naszą konferencję oraz o przesłanie sformułowanego tematu do 30 VI 2018 r. na adres organizatorów.


Łączymy pozdrowienia z modlitwą wraz z wyrazami należnego szacunku

(-) O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska

(-) Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

Przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów

 


 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.