Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Liturgia Paulinów w Średniowieczu

Jasna Góra, 26.06.2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Liturgia Paulinów w Średniowieczu.
Temat Konferencji: Specyfika i kierunki rozwoju liturgii i muzyki liturgicznej pielęgnowanej w klasztorach paulińskich

Drodzy Przyjaciele liturgii i muzyki Zakonu paulińskiego!

Po przerwie spowodowanej pandemią pragniemy powrócić do owocnej tradycji organizowania konferencji naukowych dotyczących liturgiczno-muzycznej kultury zakonu paulińskiego, które odbywały się od 2004 r. w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze w ramach aktywnej działalności Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz powołanego przez władze zakonne Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Po pierwszych edycjach poświęconych zasłużonym muzykom kapeli jasnogórskiej, w roku 2010 zainicjowany został projekt, którego celem jest wyczerpujące poznanie rozwoju liturgii i muzyki liturgicznej celebrowanej w klasztorach paulińskich (ze szczególnym uwzględnieniem Jasnej Góry), w oparciu o gruntowne przebadanie zachowanych źródeł. Głównym przedmiotem badań jest próba określenia jej specyfiki (szczególnie do 1600 r., kiedy zakon przyjął oficjalnie powszechny ryt liturgii rzymskiej, ale także w późniejszym okresie), w odniesieniu do polskiej i europejskiej tradycji zakonnej i diecezjalnej, szczególnie w zakresie charakterystycznego dla tego zakonu kultu maryjnego. Ważnym zadaniem jest również ukazanie wkładu klasztornych środowisk paulińskich dla rozwoju kultury muzycznej w dawnej Polsce i na terenie Europy.
Zapraszamy zatem szanowne grono naszych Współpracowników i Przyjaciół, jak również innych specjalistów z zakresu historii liturgii, historii Kościoła, mediewistyki i muzykologii z różnych ośrodków naukowych. W celu kontynuowania prowadzonych badań, a zarazem dalszej wymiany myśli i naukowej dyskusji nad podjętą problematyką, planujemy organizację kolejnej konferencji naukowej o charakterze ogólnopolskim: Specyfika i kierunki rozwoju liturgii i muzyki liturgicznej pielęgnowanej w klasztorach paulińskich, która odbędzie się w klasztorze na Jasnej Górze w poniedziałek 14 listopada 2022 r.
Zwracamy się z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w naszej sesji naukowej i przedstawienia referatu na wybrany temat związany z zaproponowaną problematyką we wszystkich możliwych kontekstach. Ze strony organizatorów zapewniamy pełne utrzymanie (nocleg 13/14 i 14/15 listopada oraz wyżywienie), a także honorarium za wygłoszony referat.
Prosimy o potwierdzenie gotowości włączenia się w naszą konferencję oraz o przesłanie sformułowanego tematu do 30.09.2022 r. na adres organizatorów.

Łączymy pozdrowienia z modlitwą oraz wyrazami należnego szacunku

(-) O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska

(-) Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
Przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.