Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Protokół ze spotkania Zarządu SPMK - 04.02.2020

Częstochowa, Jasna Góra, 04.02.2020 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2020
Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

04.02.2020 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w składzie:
- ks. dr Lucjan Dyka – prezes
- ks. dr hab. Mariusz Białkowski – wiceprezes
- prof. dr hab. Czesław Grajewski
- s. dr Dolores Monika Nowak – sekretarz
- ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – skarbnik
- mgr Józef Chudalla
- ks. dr hab. Stanisław Garnczarski
- ks. dr Wiesław Hudek
Po pozdrowieniu wszystkich obecnych i modlitwie do Ducha Świętego, ks. Prezes otworzył obrady. Ich pierwszym punktem było omówienie wszystkich spraw związanych z organizacją XXI Zjazdu SPMK w Porszewicach k. Łodzi w dn. 15–17.2020 r. pod hasłem Non nobis, Domine, da gloriam. Wspólnie opracowano szczegóły odnoszące się do programu, kosztorysu oraz innych kwestii organizacyjnych. Przedstawiono też propozycje dotyczące zaznaczenia podczas zjazdu XX rocznicy powstania SPMK.
Następnie przedyskutowano sprawy personalne dotyczące członków SPMK. Jednego członka, ks. prof. dra hab. Andrzeja Zająca, zwolniono ze składek z racji osiągnięcia wymaganego wieku (75 lat). Ponadto poddano pod głosowanie przyjęcie do SPMK nowych członków:
a) 1 członka – kandydata na członka zwyczajnego, mgr. Karola Kozana (został przyjęty jednogłośnie);
b) 6 osób na członków – kandydatów (5 z nich zostały przyjęte jednogłośnie: mgr inż. Paweł Kasprzyk, ks. dr Piotr Markisz, ks. mgr Daniel Nowak, ks. mgr Mateusz Szerwiński, ks. mgr lic. Piotr Przybysz, jedna deklaracja wstąpienia została jednogłośnie odrzucona z powodu nieposiadania przez kandydata wymaganego wykształcenia muzycznego).
W dalszej części obrad Zarząd SPMK dokonał zmiany uchwały dotyczącej składania deklaracji wstąpienia do SPMK. Jednogłośnie ustalono datę 31 grudnia, do kiedy będzie można każdego roku składać wymagane dokumenty.
Podjęto także dyskusję i głosowanie nad podwyższeniem wysokości składki członkowskiej. Uchwałą Zarządu SPMK, przegłosowaną siedmioma głosami za TAK i jednym głosem PRZECIW, kwotę składki od 2021 r. ustalono na 80 PLN.
Kolejnym punktem obrad była dyskusja na temat zatwierdzania nowych kompozycji liturgicznych w Kościele w Polsce. Wynikła ona na podstawie różnych doświadczeń, związanych z powstawaniem i zatwierdzaniem utworów na beatyfikację sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.
Następnie Zarząd nominował przez głosowanie tegorocznych kandydatów do Medalu SPMK Per musicam ad fidem. Po koniecznych konsultacjach zostanie wybrany laureat nagrody.
Ostatnim punktem obrad była relacja prof. dra hab. Czesława Grajewskiego z prac redakcyjnych nad ostatnim numerem Musica Ecclesiastica.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, zebranie Zarządu SPMK modlitwą i błogosławieństwem zakończył ks. Prezes, po czym wszyscy udali się na modlitwę przed Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, aby Jej zawierzyć wszystkich członków oraz wszelką działalność SPMK.

s. Dolores Monika Nowak PDDM
Sekretarz SPMK

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.