Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Spotkanie Zarządu SPMK

22 lutego 2021 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w składzie:
- ks. dr Lucjan Dyka – prezes,
- s. dr Dolores Monika Nowak – sekretarz,
- prof. dr hab. Czesław Grajewski,
- ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski – skarbnik,
- mgr Józef Chudalla,
- ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJPII,
- ks. dr Wiesław Hudek.
W pierwszej części obrad był także obecny ks. mgr lic. Adam Kozak - organizator tegorocznego zjazdu SPKM, który odbędzie się w dniach 21-23 września w Gliwicach-Rudach (diecezja gliwicka).
Po pozdrowieniu wszystkich obecnych i modlitwie do Ducha Świętego, ks. Prezes otworzył spotkanie Zarządu. Jego pierwszym punktem było omówienie wszystkich spraw związanych z organizacją XXII Zjazdu SPMK, którego mottem przewodnim będą słowa Auferte ista hinc! ("Zabierzcie to stąd!", J 2, 16). Będzie on poświęcony tematyce koncertów w kościele. Jednocześnie w ramach tego zjazdu odbędzie się także Walne Zgromadzenie Wyborcze, które mianuje nowy Zarząd SPMK na kolejne 4 lata działalności. Wspólnie opracowano szczegóły odnoszące się do programu zjazdu, kosztorysu oraz innych kwestii organizacyjnych.
Po przerwie obiadowej Zarząd przez głosowanie przyjął do SPMK osoby, które ubiegały się o wstąpienie do Stowarzyszenia. Następnie omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem rocznika SPMK Musica Ecclesiastica oraz włączeniem go do bazy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
W dalszej części obrad podsumowano czteroletnią kadencję pracy Zarządu. Ks. Prezes przedstawił członkom Zarządu rozliczenia ze wszystkich rachunków, faktur, umów; omówił działania podjęte nad sprawnym funkcjonowaniem strony internetowej oraz dokonał analizy dokumentów rekrutacyjnych.
Następnie podjęto także dyskusję nad zgłoszeniem kandydatów do funkcji Asystenta kościelnego SPMK. Ks. dr. Joachimowi Waloszkowi w tym roku zakończyła się kadencja pełnienia tego obowiązku. W imieniu całego środowiska naszego Stowarzyszenia jesteśmy mu ogromnie wdzięczni za tę wieloletnią posługę.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, zebranie Zarządu SPMK modlitwą i błogosławieństwem zakończył ks. Prezes, po czym wszyscy udali się na modlitwę przed Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, aby Jej zawierzyć wszystkich członków oraz wszelką działalność SPMK.

s. Dolores Nowak - sekretarz SPMK

Zobacz galerię:
https://www.spmk.pl/gallery/Spotkanie-Zarzadu-SPMK-22.02.2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.