Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu SPMK - 04.02.2019

Częstochowa, Jasna Góra, 04.02.2019 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2019 Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych  

04.02.2019 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w składzie: ks. Lucjan Dyka (prezes), s. Dolores Nowak (sekretarz), ks. Grzegorz Kopytowski (skarbnik), Józef Chudalla, ks. Stanisław Garnczarski, Czesław Grajewski. Z powodu choroby na spotkanie nie przybyli: ks. Mariusz Białkowski (wiceprezes), ks. Wiesław Hudek (rzecznik prasowy).

Miejscem zebrania była Jasna Góra, gdzie ugościł nas o. Nikodem Kilnar (krajowy duszpasterz muzyków kościelnych). Na początku ks. Prezes serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych, podziękował za przybycie oraz, po modlitwie do Ducha Świętego, otworzył obrady.

W pierwszej części spotkania podjęto prace dotyczące organizacji najbliższego Zjazdu SPMK, który odbędzie się w Rzeszowie w dn. 17–19 września 2019 r. Uczestniczył w niej ks. Andrzej Widak, odpowiedzialny za tegoroczny zjazd. Wspólnie opracowano szczegóły odnoszące się do programu, kosztorysu oraz innych kwestii organizacyjnych.

Następnie podjęto decyzje, mające na celu uporządkowanie procedury nadawania patronatu SPMK nad różnymi wydarzeniami artystycznymi. Ks. Prezes zobowiązał się do zredagowania na stronie internetowej Stowarzyszenia odpowiedniego formularza dla ubiegających się o taki patronat.

Kolejną ważną kwestią do omówienia stało się funkcjonowanie i prace Kapituły Medalu SPMK Per musicam ad fidem. Podjęto decyzję o likwidacji dotychczasowej kapituły, której zadania przejmie każdorazowy Zarząd. Ustanowiono także Kapitułę Honorową Medalu, która będzie się składać z dotychczasowych laureatów-członków SPMK. Z kolei Zarząd nominował przez głosowanie tegorocznych kandydatów do Medalu Per musicam ad fidem. Po koniecznych konsultacjach zostanie wybrany laureat nagrody.

W dalszej części obrad przeprowadzono dyskusję nad funkcją kantora SPMK. Decyzją Zarządu na stanowisko I kantora SPMK został powołany ks. Adam Kozak, zaś II kantorem zostaje p. Brygida Tomala. Odniesiono się z wielkim szacunkiem i wdzięcznością do dotychczasowej pracy p. Brygidy Tomali, która pełniła zadania kantora SPMK przez 5 lat.

Podjęto także decyzje porządkujące procedurę zgłaszania, opiniowania i przyjmowania kandydatów na nowych członków SPMK. Od najbliższego roku kandydaci będą musieli do 31 stycznia każdego roku złożyć wymagane dokumenty, które po zaopiniowaniu ich przez Komisję Kwalifikacyjną, będą przesyłane do Zarządu. Ten z kolei na dorocznym spotkaniu, które zazwyczaj odbywa się w lutym, dokona aktu nadania zgłaszającym się statusu członka-kandydata. W ten sposób przyjęci członkowie-kandydaci będą zapraszani na wrześniowy zjazd SPMK, na którym, pod warunkiem obecności, będą oficjalnie włączani do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego pośpiechu w procedurze przyjmowania kandydatów.

W kolejnej części obrad ks. Prezes poinformował Zarząd o pracach prowadzonych przy przenoszeniu konta bankowego SPMK oraz o zmianach dotyczących działania naszej strony internetowej.

Ostatnim punktem obrad Zarządu były sprawy dotyczące rocznika SPMK „Musica Ecclesiastica”. Rozmawiano o problemach finansowania czasopisma, jego wydawania, dystrybuowania, zawartości i.in.

Po długich obradach członkowie Zarządu udali się do kaplicy Matki Bożej, gdzie zawierzyli siebie i wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych opiece i wstawiennictwu Matki Bożej – Tej, która jako pierwsza wyśpiewała w słowach kantyku Magnificat nową pieśń dla Pana.

s. Dolores Monika Nowak PDDM, Sekretarz SPMK

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.