Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Życzenia Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych na Boże Narodzenie 2021 r.

Boże Narodzenie 2021 r.

A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami...
wszystkim, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J 1,12-14).

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne, świąteczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępić, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17). Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu kolejny raz pozwala nam przeżywać Tajemnicę Narodzenia naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Bóg odpowiedział na grzech Adama wcieleniem swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się Emmanuelem - Bogiem z nami! Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu odpowiedział na nasze grzechy swoim przebaczeniem. Bóg dając nam swojego Syna jednorodzonego, pokazał, że kocha nas miłością bezgraniczną i że On nasz los zabezpiecza. Przyjęcie Ewangelii życia jest wezwaniem do nawrócenia i przyjęcia Chrystusa jako Pana naszego i Zbawiciela!

Jako muzycy kościelni niemal każdego dnia przeżywamy Jego przyjście w Eucharystii - w Jego Słowie, w Jego Ciele i Krwi, którą spożywamy. Dana jest nam łaska doświadczenia tej komunii z Bogiem, z braćmi i siostrami we Wspólnocie Kościoła. Bo my nie możemy żyć bez Eucharystii!

Wraz z psalmistą wznosimy do Boga naszą tęskną modlitwę i śpiew: O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował jego świątynią (Ps 27).

Życzę Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, radości, pokoju i prawdziwej jedności z Bogiem i ludźmi w każdym dniu Nowego Roku 2022.

Wraz z Duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores zapraszam Was na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, w dniu 12 listopada 2022 r. Śpiewy i liturgię przygotowują muzycy kościelni Diecezji Tarnowskiej.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki w 2022 r.

o. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.