Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Informacje dla autorów

Autor publikujący na łamach Musica Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych przesyła notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy); ponadto dane kontaktowe (adres, e-mail lub telefon).

Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu oraz słowa klucze (3-5) również z tłumaczeniem na język obcy.

W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów naukowych (zapora ghostwriting) redakcja prosi o złożenie pisemnej deklaracji, że nadesłany do druku tekst jest oryginalny i nie był dotąd nigdzie publikowany.

 

Autor powinien złożyć w Redakcji oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich,

 

Tekst powinien być jednostronnie wydrukowany na numerowanych stronach A4 i zapisany na nośniku elektronicznym.

Formatowanie powinno ograniczać się do najbardziej podstawowych kodów. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów.

Wymagane parametry: krój czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 10 punktów w przypisach, odstęp między liniami „pojedynczy" w całości tekstu.

Redakcja wymaga w osobnym pliku elektronicznym zestawienia bibliograficznego literatury wykorzystanej w artykule.

 
Procedura recenzowania
Redakcja „Musica Ecclesiastica" prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach" zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW.

Oznacza to, że autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).
Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Musica Ecclesiastica". Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta. Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch, jednoznacznie pozytywnych recenzji.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.