Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Informacje ogólne

Do druku w „Musica Ecclesiastica” przyjmowane są opracowania typu: artykuł naukowy, recenzja publikacji, nagrania bądź wydarzenia, omówienie lub sprawozdanie w językach: polskim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub niemieckim. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może wyrazić zgodę na publikację w innym języku. Recenzja, omówienie i sprawozdanie będą dopuszczone do druku o ile dotyczą publikacji bądź wydarzenia, które zaistniało w okresie maksymalnie pięciu lat od roku, w którym ukazuje się tom „Musica Ecclesiastica” mający zawierać rzeczony materiał.

„Musica Ecclesiastica” obecnie nie publikuje materiałów nutowych. W uzasadnionych wypadkach jednak możliwy jest druk niewielkiego utworu (np. monodia z ewent. akompaniamentem), zwłaszcza przeznaczonego do upowszechnienia w praktyce parafialnej, po uprzednim zatwierdzeniu go przez kompetentne gremium. Możliwe jest natomiast wykorzystanie „Musica Ecclesiastica” jako kanału dystrybucji i promocji utworów muzycznych (własnych, nagrodzonych na konkursach kompozytorskich itp.). Materiał taki musi być wyraźnie oznaczony znakami zleceniodawcy, a sama inicjatywa wymaga zawarcia odrębnego porozumienia.

Redakcja „Musica Ecclesiastica” nie stosuje praktyki „predatory journal”. Oznacza to, że od Autorów na żadnym etapie procedury wydawniczej nie są pobierane żadne opłaty. Publikowanie w „ME” jest całkowicie bezpłatne. Nie ma również możliwości wykonania szybkiej, płatnej recenzji tekstu (tzw. rapid reviev).

Rocznik ukazuje się w miesiącach letnich. Materiały do druku należy przesłać do 30 kwietnia. Jest to moment "zamknięcia" numeru i jednocześnie maksymalny termin, w którym Redakcja powiadamia Autora o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do publikacji i dalszym procedowaniu, zwykle jednak informacja taka jest przekazywana Autorowi w ciągu 60 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Teksty nadesłane po 30 kwietnia zostaną zakwalifikowane do druku w roku następnym. W przypadku dużej liczby zgłoszonych tekstów, nawet przed upływem wskazanego terminu, Redakcja zastrzega sobie prawo publikacji w tomie następnym. Redakcja zastrzega sobie również prawo dokonania w przesłanym tekście korekty językowej, graficznej, formatowania itp. w zakresie niezbędnym do utrzymania spójności edytorskiej pisma bez konsultacji z Autorami.

Zgłoszenie tekstu do publikacji w „Musica Ecclesiastica” jest równoznaczne ze zgodą Autorów na umieszczenie pełnotekstowej wersji opracowania w bazach naukowych, w których rocznik funkcjonuje obecnie i w przyszłości. Wszystkie teksty w „Musica Ecclesiastica” publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Przesłanie artykułu oznacza zgodę Autorów na udostępnienie jego treści na tej licencji. W przypadku artykułów współautorskich zgoda musi być udzielona przez wszystkich Autorów jednomyślnie, a Autor zgłaszający tekst jest wobec Redakcji reprezentantem wszystkich Autorów i zgłoszeniem tekstu do druku potwierdza posiadanie wszystkich niezbędnych pełnomocnictw.

Autorzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za umieszczone w tekście materiały, które mogą być objęte odrębnymi prawami przynależnymi osobom trzecim. Redakcja nie pośredniczy w negocjacjach między Autorami i właścicielami tychże praw. W przypadku odkrycia naruszenia praw, o których mowa wyżej, nawet po opublikowaniu materiału, Redakcja wszczyna właściwe procedury administracyjne i prawne.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.