Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Redakcja

ADRES REDAKCJI I WYDAWNICTWA:
Redakcja „Musica Ecclesiastica"
ul. Kardynała Bolesława Kominka 1
45-032 Opole
e-mail: sekretariat.spmk@gmail.com
www: https://www.spmk.pl/roczniki

DRUK:
POLIHYMNIA sp. z o.o.
ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin
tel./fax 81 746 97 17
e-mail: poczta@polihymnia.pl
księgarnia wysyłkowa: www.polihymnia.pl

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
prof. dr hab. Czesław Grajewski (UKSW Warszawa) – redaktor naczelny
ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (WTST UPJPII w Krakowie) – zastępca redaktora naczelnego
ks. dr hab. Mariusz Białkowski (AM Poznań) – członek kolegium redakcyjnego
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (KUL Lublin) - członek kolegium redakcyjnego
ks. dr Lucjan Dyka (IWST Rzeszów) – członek kolegium redakcyjnego

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
ks. dr hab. Mariusz Białkowski – semiologia chorału gregoriańskiego
ks. dr Lucjan Dyka – teoria muzyki antyku i wczesnego średniowiecza
ks. dr hab. Stanisław Garnczarski – pieśń liturgiczna
prof. dr hab. Czesław Grajewski – źródłoznawstwo
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski - aktualności wydawnicze

RADA NAUKOWA:
ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko (UK Ružomberok, Słowacja)
prof. dr dr h.c. Nino Albaro­sa (Rzym – Cremona, Włochy)
prof. Stefan Baier (HfKM Ratyzbona, Niemcy)
ks. dr hab. Robert Bernagiewicz (Głuchów)
ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM (AM Gdańsk)
ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber (PWT Warszawa)
prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice)
prof. Richard Mailänder (HfMT Kolonia, Niemcy)
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (UWr)
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek
prof. Kunibert Schäfer (HfKM Ratyzbona, Niemcy)
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała (UPJPII)
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając (UPJPII)

Korekta: Józef Chudalla
Projekt okładki: ks. Wojciech Lippa
Skład: ks. dr Joachim Waloszek

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.