Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Wymagana dokumentacja

Autorzy zamierzający opublikować materiał w „Musica Ecclesiastica” powinien przesłać drogą elektroniczną następujące materiały i zawrzeć następujące informacje:
• kompletny tekst przygotowany według wymogów edytorskich (zob. niżej);
• afiliację (uczelnia, wydział lub instytut naukowy), bądź tylko miejscowość, w której mieszka lub działa Autor. Osoby duchowne dołączają odpowiedni skrót (s., ks., o.) oraz akronim zakonu;
• dane kontaktowe (adres korespondencyjny, e-mail lub telefon);
• autorzy tekstów naukowych powinni podać identyfikator ORCID. W przypadku pozostałych materiałów podanie identyfikatora jest wskazane, ale nie wymagane;
• pliki graficzne (o rozdzielczości min. 300 dpi) w oddzielnych plikach .jpg lub .tiff;
• znaki specjalne w oddzielnych plikach;
• streszczenie w języku kongresowym (wyjątkowo w innym);
• tłumaczenie tytułu artykułu na język kongresowy;
• słowa klucze (3-5) również z tłumaczeniem na język kongresowy;
• notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy) w języku polskim;
• zestawienie bibliografii wykorzystanej literatury. Uwaga: Zestawienie literatury to nie prosta kopia przypisów. O ile bowiem w przypisie podaje się konkretną stronę, to w zestawieniu literatury należy podać zakres stron całego cytowanego artykułu. Ponadto, w zestawieniu bibliografii należy podać pełne imię autora (nie inicjał, jak w przypisach).

Brak któregokolwiek elementu dokumentacji może opóźnić publikację nadesłanego materiału. Wraz z przesłaniem tekstu do publikacji Redakcja wymaga ponadto przesłania własnoręcznie podpisanych dwóch dokumentów (w formie skanu lub papierowej):
• oświadczenia etycznego – o tym, że autorstwo tekstu jest jasno określone (zapora ghostwriting), wykluczone przypisanie autorstwa osobom trzecim (guest authorship) a sam tekst jest oryginalny i nie był dotąd nigdzie publikowany ani nie jest rozważana taka możliwość. POBIERZ TUTAJ.
• oświadczenia majątkowego – o udzieleniu zgody na przeniesienie na SPMK majątkowych praw autorskich. POBIERZ TUTAJ.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.