Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Psallam spiritu w wykonaniu s. M. Dolores Nowak PDDM

W marcu 2020 r. ukazała się płyta pt. Psallam spiritu z szerokim repertuarem gregoriańskim w wykonaniu s. M. Dolores Nowak PDDM. Prezentowana płyta jest owocem wieloletnich spotkań z muzykami kościelnymi, którzy podczas warsztatów czy wykładów często prosili o zarejestrowanie podstawowego repertuaru gregoriańskiego. Stanowi ona zarazem swoistego rodzaju pomoc dla wszystkich, którzy chcą uczynić ten śpiew żywym i obecnym w liturgicznej modlitwie Kościoła. Imponująco szeroki repertuar chorałowy zamieszczony na płycie (97 utworów) może posłużyć zarówno organistom, dyrygentom chórów czy schol parafialnych, jak i członkom tych zespołów w poznaniu i nauce śpiewu gregoriańskiego. Należy on bowiem do tego rodzaju sztuki, która pod osłoną zmysłowego piękna słów i melodii wprowadza nas w misterium Bożego życia. Jednocześnie zawsze pozostaje sztuką wyrafinowaną, mającą w sobie coś z muzycznego kunsztu duchów niebieskich. Stawia to przed jego wykonawcami wiele rozmaitych wyzwań. Stąd nie bez przyczyny płytę zatytułowano: Psallam spiritu, co znaczy „Będę śpiewał duchem” (1 Kor 14, 15).
W wyborze utworów zamieszczonych na płycie zastosowano kryterium ich użyteczności i powszechności. Zaproponowano repertuar na wszystkie okresy roku liturgicznego, śpiewy ku czci Najświętszego Sakramentu, o Najświętszej Maryi Pannie, wybrane hymny, zbiór śpiewów na Mszę za zmarłych oraz kilka cyklów mszalnych ordinarium missae. Wyjątkowość tej płyty podkreśla fakt, że zarejestrowano także na niej melodie wszystkich tonów psalmowych z ich dyferencjami według najnowszego Antiphonale Romanum II. Wykonano je do polskiego tekstu Ps 122, zachowując zgodność akcentuacji słownej i muzycznej w formułach kadencyjnych: środkowej i końcowej. Z pewnością pomoże to muzykom kościelnym poznać bogactwo tych melodii oraz zastosować je do polskich tekstów psalmów zarówno we Mszy św., jak i w Liturgii godzin.
Płytę można nabyć internetowo, wysyłając zamówienie na adres mailowy: kml.pddm@gmail.com W zamówieniu prosimy określić formę płatności: za pobraniem lub przelewem na konto z dopiskiem „Na cele kultu religijnego”:
PROW.ZGROM.SIÓSTR UCZENNIC BOSKIEGO, ul. Żytnia 11, 01–014 Warszawa
nr 09 1600 1462 1845 4920 5000 0007.
Płyta jest również dostępna w sklepach „Centrum Apostolstwa Liturgicznego” w Warszawie i Częstochowie.
Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy stali się inspiratorami tej skromnej edycji, oraz tym, którzy pomogli mi przy jej realizacji. Wszystkim zaś, którzy będą słuchać tych „natchnionych pieśni” (por. Kol 3, 16) życzę, aby otworzyli się na Tego, którego one objawiają.

s. M. Dolores Nowak PDDM

Przykładowe nagrania:

Sanctus:

Ave Maria:

Panis angelicus:

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.