Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Dane teleadresowe

Regulamin dysponowania danymi teleadresowymi

członków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych


Zarząd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych z dniem 1 lutego 2015 r., działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wprowadza Regulamin dysponowania danymi teleadresowymi członków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.


1. Wstępując do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym podaje adres zamieszkania, adres mailowy oraz telefon kontaktowy.

2. Każdy członek Stowarzyszenia zezwala na przekazywanie mu informacji związanych z działalnością SPMK za pomocą poczty elektronicznej. Sekretariat elektroniczny SPMK wysyłając pocztę elektroniczną do wszystkich członków używa funkcji „ukrywania” adresu mailowego.

3. Zarząd oraz członkowie SPMK nie udostępniają danych teleadresowych osób będących członkami SPMK innym osobom fizycznym, zarówno w obrębie SPMK, jak również spoza Stowarzyszenia.

4. Zarząd oraz członkowie SPMK nie udostępniają danych teleadresowych osób będących członkami SPMK osobom prawnym.

5. Prośby o udostępnienie danych teleadresowych członków SPMK kierowane na adres elektronicznego sekretariatu Stowarzyszenia są przekazywane osobom, których dotyczą.

6. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych sporządza zbiorowe listy członków wraz z danymi teleadresowymi wyłącznie do dyspozycji Zarządu.

7. Każdy członek SPMK podpisuje oświadczenie o zapoznaniu sie z regulaminem udostępniania danych teleadresowych. 

 


 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.