Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

ŚPIEWANA LITURGIA GODZIN – JUBILEUSZOWE DZIEŁO DLA KOŚCIOŁA W POLSCE

ŚPIEWANA LITURGIA GODZIN
– JUBILEUSZOWE DZIEŁO DLA KOŚCIOŁA W POLSCE

Kilkanaście lat temu zainicjowałyśmy prace nad stworzeniem zbioru melodii do śpiewu Liturgii godzin, zwłaszcza Jutrzni i Nieszporów, całego roku liturgicznego. W dziele tym przyświecało nam gorące pragnienie zrealizowania po 60. latach od reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II wezwania zawartego w dokumentach Kościoła, aby zostały ułożone odpowiednie melodie do śpiewu oficjum w językach narodowych. Wydanie tego śpiewnika nie jest adresowane jedynie do duchowieństwa lub zgromadzeń zakonnych. W ostatnich latach zauważa się ogromny renesans modlitwy Liturgią godzin wśród świeckich członków Kościoła. Wielu z nich pragnie pogłębiać swoje życie duchowe, praktykując codziennie lub przynajmniej w niedziele i święta właśnie tę formę modlitwy. Robią to indywidualnie lub często łącząc się z wybranym radiem katolickim. Jednak w tych wypadkach Liturgia godzin jest odmawiana, recytowana, a nie śpiewana, co powinno być jej charakterystyczną cechą. Co niektórzy poszukują miejsc czy wspólnot, gdzie mogliby się włączyć w śpiew Liturgii godzin, który „nie jest tylko jakąś piękną oprawą zewnętrzną, ale raczej płynie z głębi duszy rozmodlonej i wielbiącej Boga i stanowi pełny wyraz wspólnotowej natury chrześcijańskiego kultu” . Dlatego też prezentowany zbiór może być doskonałą pomocą do pięknego, wspólnego, godnego i uroczystego celebrowania przynajmniej dwóch głównych godzin kanonicznych oficjum – Jutrzni i Nieszporów.
Wielkim udogodnieniem w tym względzie będą także dołączone do śpiewnika z nutami nagrania poszczególnych godzin w wersji audio, co może spełnić funkcję instruktażową lub w wyjątkowych okolicznościach (choroby czy podróży) posłużyć do wspólnego odśpiewania danej godziny bez konieczności udawania się do kościoła. Będzie to także materiał do wykorzystania konkretnych celebracji w rozgłośniach radiowych.
W prezentowanym zbiorze zostały zawarte melodie do wszystkich elementów Jutrzni i Nieszporów niemalże całego roku liturgicznego: wersetów wprowadzających, Wezwania, hymnów, antyfon, psalmów i kantyków (ze Starego i Nowego Testamentu), responsoriów, czytań, próśb, Modlitwy Pańskiej, oracji i błogosławieństwa końcowego. Zgodnie z zaleceniami prawodawców kościelnych, autorzy melodii starali się utrzymać łączność z tradycją muzyczną Kościoła, zwłaszcza z jej największym skarbem, jakim jest chorał gregoriański. Dlatego też w psalmodii wykorzystano wszystkie możliwe gregoriańskie tony psalmowe z ich dyferencjami oraz niektóre melodie hymnów używane w oficjum przedsoborowym, zaś do stworzenia melodii wybranych antyfon posłużono się motywami melodycznymi antyfon gregoriańskich. Inne melodie antyfon czy hymnów stworzono w oparciu o style muzyki sakralnej różnych epok i narodowości. Pozostała, znaczna część melodii hymnów, antyfon, psalmów, kantyków czy responsoriów pochodzi z inwencji własnej kompozytorów, wśród których znaleźli się muzycy kościelni z Polski i zagranicy, także Bracia i Siostry z Rodziny Świętego Pawła. W ten sposób zaproponowane w tym dziele melodie stanowią z jednej strony bogactwo stylów i tradycji, z drugiej zaś są pomostem łączącym tradycję ze współczesną stylistyką muzyczną. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się nam zrealizować kolejny postulat posoborowej reformy liturgicznej, wzywający do tego, aby „nowe dzieła stały się nowym dorobkiem w skarbcu muzyki Kościoła równie cennym jak dawne” .
Prace redakcyjne nad „śpiewaną Liturgią godzin” dobiegają końca. Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło swoją konkretną ofiarą (o co z serca prosimy), wejdź na stronę:
https://zrzutka.pl/bzzhpz

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.