Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Czasopismo

„Musica Ecclesiastica” jest recenzowanym rocznikiem naukowym wydawanym przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Profil czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej muzyki kościelnej. Aktualnie „Musica Ecclesiastica” indeksowana jest w bazach: CEJSH, POL-index oraz Index Copernicus International. W opublikowanym dn. 5 stycznia 2024 r. wykazie czasopism MEiN czasopismu przyznano 20 punktów.

Struktura czasopisma ewoluowała i obecnie jest dwuczęściowa:

I. artykuły – materiały – studia
W tej części publikowane są teksty badawcze, przede wszystkim referaty, które zostały wygłoszone na zjeździe SPMK oraz wszelkie prace naukowe związane tematycznie z muzyką kościelną w jej wielorakich uwarunkowaniach.

II. komunikaty – sprawozdania – opinie
W tej części publikowane są materiały przeglądowe, tj. recenzje z koncertów, sprawozdania z przedsięwzięć naukowych i popularno-naukowych związanych z główną linią pisma, omówienia pozycji książkowych i czasopism z zakresu muzyki kościelnej jak również teksty o innym charakterze, np. wspomnienia o osobach zmarłych.

Rocznik SPMK zaistniał w roku 2006 jako Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Do 2013 r. ukazało się osiem tomów pod indywidualnymi tytułami (ISSN 1898-5564):
2006 – Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych w latach 2001-2005 - bez recenzji wydawniczej
2007 – Kształcenie organistów - recenzja wydawnicza: ks. prof. dr hab. Helmut J. Sobeczko
2008 – Posługa organisty - recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
2009 – Muzyk kościelny - recenzja wydawnicza: ks. dr hab. Robert Bernagiewicz
2010 – Musica instrumentalis - recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
2011 – Musica liturgica - recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
2012 – Miscellanea - recenzja wydawnicza: ks. dr hab. Robert Bernagiewicz
2013 – De cantu sacro - recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

Od roku 2014 (tom 9) rocznik ukazuje się pod tytułem „Musica Ecclesiastica” (ISSN 2353-6985) a teksty są recenzowane indywidualnie. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma został ks. Grzegorz Poźniak, który pełnił tę funkcję do 2018 r. Ustalił on zasadnicze zręby rocznika, nadając mu aktualny do chwili obecnej profil naukowy. Od roku 2019 (tom 14) pismem kieruje Czesław Grajewski.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.